ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όροι Χρήσης

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν ως μοναδικό σκοπό την παροχή γενικών πληροφοριών για την Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ, τους συνεργάτες της και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε προσπαθήσει όλες αυτές οι πληροφορίες να είναι απόλυτα έγκυρες, το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας δε συνιστά σε καμία περίπτωση συμβουλή, πρόταση, αντιπροσώπευση, εγγύηση ή προσφορά, οικονομική ή άλλη, εκ μέρους της Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ.

Οι περιλαμβανόμενες σε αυτή τη σελίδα πληροφορίες θεωρούνται ως αξιόπιστες, μπορούν όμως να υποστούν αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Μέσω της πρόσβασής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ρητώς ότι η Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση ζημία, η οποία θα προκύψει από τη χρήση ή ερμηνεία των πληροφοριών και του υλικού που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ή σε άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες μπορεί να μεταβεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων στην ιστοσελίδα.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και του υλικού που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στην Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ. Επιτρέπεται η αντιγραφή μέρους του περιεχομένου ή του υλικού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τα αντίγραφα στο σύνολό τους πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο αυθεντικό περιεχόμενο.

- Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πιθανό να αποτελούν το αντικείμενο έτερων πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας της Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ ή τρίτων μερών. Καμία άδεια δεν παρέχεται σχετικά με αυτά τα πνευματικά δικαιώματα.

- Το περιεχόμενο και το υλικό που θα αντιγραφεί δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

- Οι εικόνες, τα γραφικά, τα βίντεο και τα λογότυπα σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η υιοθέτησή τους, με κανένα τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Πολιτική Προστασίας

Η Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ χειρίζεται με υπευθυνότητα και με άκρα προσοχή όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας. Για οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής Πολιτική), μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Η Πολιτική της εταιρείας μας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα από την Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ. Η Πολιτική αυτή έχει εφαρμογή μόνο στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, τα οποία διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε δεδομένα που συλλέγονται από την Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ μέσω άλλων οδών ή μέσω κάποιας άλλης ιστοσελίδας. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση που παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες, οι Πολιτικές αυτών των εταιρειών καθορίζουν τις χρήσεις αυτών των δεδομένων και η Πολιτική της Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ δεν θα ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ μέσω αυτής της ιστοσελίδας, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δεδηλωμένη κατά τη στιγμή της συλλογής τους χρήσης.

Επιπλέον, τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για στατιστικές αναλύσεις ή για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διατεθούν σε τρίτα μέρη.

Συγκατάθεση

Μέσω της παροχής προσωπικών δεδομένων στην Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ, οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δηλώνουν τη ρητή τους συγκατάθεση σχετικά με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ, με τους τρόπους που περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Η Πολιτική αυτή έχει εφαρμογή αποκλειστικά στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ μέσω αυτής της ιστοσελίδας και δεν έχει ισχύ σε τρίτες ιστοσελίδες, στις οποίες μπορεί να οδηγηθεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων σε αυτή την ιστοσελίδα. Η Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις Πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων και συμβουλεύει τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας να διαβάζουν τις Πολιτικές των άλλων ιστοσελίδων πριν την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων.

Ασφάλεια

Η Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ανωτέρα Βία

Η Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ δεν ευθύνεται για πιθανή μη εξυπηρέτηση ή καθυστερήσεις στην εκτέλεση που οφείλονται σε περιπτώσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών ή μεταφοράς, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, φυσικές καταστροφές κ.α.

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική και στους Όρους Χρήσης

Η Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική της ιστοσελίδας. Στην περίπτωση που τροποποιηθούν ή ανανεωθούν, οι όποιες αλλαγές θα αναρτηθούν σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας, έτσι ώστε το σύνολο των χρηστών να γνωρίζει τους ισχύοντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα Πολιτική της Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ. Από τη στιγμή της ανάρτησής τους θα ισχύουν οι νέοι Όροι και η νέα Πολιτική.

Διάφορα

Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Πολιτικής ή των Όρων Χρήσης αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, όλα τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η Νικόλαος Παπακωνσταντίνου - Ε.Ρέτζιου & ΣΙΑ ΕΕ δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε τρίτο πρόσωπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της.

Ωραριο Λειτουργιας

Καθημερινά όλο το χρόνο από τις
08.00 μέχρι τις 22.00
ή και για βραδυνές συνεστιάσεις

Καλέστε Μας

+30-2791081201

ΤοποθεσίαΕπικοινωνήστε Μαζί Μας

Contact Form

Διεύθυνση

Νερόμυλος του Νικόλα
Αγία Θεοδώρα Βάστα Αρκαδίας 22200
Τηλ.:+30 2791 0 81201
Φαξ: +30 2791 0 81333
e-mail: neromylosnikola@gmail.com

facebookyou tubetrip advisor Βρειτε Μας